Share Share khóa học về làm video quảng cáo tiktok

admin

Administrator
Staff member
Thấy anh em chia sẻ nhiều tài nguyên để edit video. Em xin phép share 1 khóa học vể làm video quảng cáo tiktok mà em sưu tầm được. Khóa học này em thấy rất phù hợp với anh em newbie như em, nó gồm các phần: khai thác ý tưởng để làm video quảng cáo, Xây dựng kịch bản chốt sale, hướng dẫn Edit vide cơ bản bằng Capcut.
Để xem link bị ẩn này, trước tiên bạn cần có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập
(Nguồn: Anh Huy)
 
Thấy anh em chia sẻ nhiều tài nguyên để edit video. Em xin phép share 1 khóa học vể làm video quảng cáo tiktok mà em sưu tầm được. Khóa học này em thấy rất phù hợp với anh em newbie như em, nó gồm các phần: khai thác ý tưởng để làm video quảng cáo, Xây dựng kịch bản chốt sale, hướng dẫn Edit vide cơ bản bằng Capcut.
 
Thấy anh em chia sẻ nhiều tài nguyên để edit video. Em xin phép share 1 khóa học vể làm video quảng cáo tiktok mà em sưu tầm được. Khóa học này em thấy rất phù hợp với anh em newbie như em, nó gồm các phần: khai thác ý tưởng để làm video quảng cáo, Xây dựng kịch bản chốt sale, hướng dẫn Edit vide cơ bản bằng Capcut.
Để xem link bị ẩn này, trước tiên bạn cần có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập
(Nguồn: Anh Huy)
Ok
 

Bài viết tương tự

Back
Top