Share Share tool làm nét các chi tiết hình ảnh và free

admin

Administrator
Staff member
B1: Truy cập:
Để xem link bị ẩn này, bạn cần viết bình luận. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập
. com/nightmareai/real-esrgan
"Bỏ khoảng trắng đi"
B2: Đăng ký tài khoản bằng Github
B3: Upload ảnh cần làm nét
- Chọn chỉ số scale (mức độ làm nét, càng cao càng chi tiết)
- Tick chọn "face_enhance" nếu ảnh đó có mặt người
B4: Bấm submit và chờ đợi thành quả
(Nguồn: Duc Dang)
Để xem nội dung bị ẩn này, bạn cần viết bình luận. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập
 
Sao nó toàn báo lỗi này thế nhỉ Not enough memory available to process your request. Try reducing the size or number of any file inputs or outputs.
 

Bài viết tương tự

Back
Top