Share Công thức chạy ads tiktok mà mình thấy hiệu quả nhất

vozfen

New member
Chia sẻ với ae 1 công thức chạy ads tiktok mà mình thấy hiệu quả nhất. Đây là coong thức với chiến dịch chạy video, chạy livestream hơi khác chút lúc nào m chia sẻ nốt.
Về tiktok ads cách chạy theo m chỉ chiếm 30% sự thành công cho 1 chiến dịch còn lại nằm ở sản phẩm và video.
Video bán hàng khác với video giải trí, về mô hình xây dựng video 1 cách đơn giản nhất m để ở ảnh đính kèm.
Chiến dịch chạy video ads mình luôn tạo 3 nhóm quảng cáo trong 1 chiến dịch, mỗi nhóm từ 3-5 video (ae xem hình là hình dung ra ngay):
Nhóm 1 là chạy click thả rộng nhất k cần target
Nhóm 2 chạy bắt đầu thanh toán cũng thả k cần target
Nhóm 3 chạy hoàn tất thanh toán hoặc giá trị tuỳ có thể chọn theo sở thích hoặc lúc đầu cũng thả nốt
Chạy 1 thời gian nhanh hay chậm tuỳ ngân sách sẽ tạo ra đc các tệp tuỳ chỉnh, và tạo đc 1 tệp tương tự từ tệp tuỳ chỉnh. Lúc đó có thể target tệp này vào nhóm 3.
Theo m hiểu tiktok gom tất tật dữ liệu khách hàng đã từng mua hàng vào và khi m chạy mục tiêu đó nó sẽ trỏ đến.
Ads tiktok cần có giai đoạn máy học để tối ưu các chỉ số cho mục tiêu quảng cáo, theo tiktok nói thì con số đó là 50 chuyển đổi.
Chỉ số CTR m thấy là chỉ số quan trọng gần như nhất bên nền tảng này nó đại diện cho cả chỉ số sáng tạo của video.
M biết gì chia sẻ thế ae ném đá nhẹ tay.

Để xem nội dung bị ẩn này, bạn cần viết bình luận. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập

Để xem nội dung bị ẩn này, bạn cần viết bình luận. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập
 
Chia sẻ với ae 1 công thức chạy ads tiktok mà mình thấy hiệu quả nhất. Đây là coong thức với chiến dịch chạy video, chạy livestream hơi khác chút lúc nào m chia sẻ nốt.
Về tiktok ads cách chạy theo m chỉ chiếm 30% sự thành công cho 1 chiến dịch còn lại nằm ở sản phẩm và video.
Video bán hàng khác với video giải trí, về mô hình xây dựng video 1 cách đơn giản nhất m để ở ảnh đính kèm.
Chiến dịch chạy video ads mình luôn tạo 3 nhóm quảng cáo trong 1 chiến dịch, mỗi nhóm từ 3-5 video (ae xem hình là hình dung ra ngay):
Nhóm 1 là chạy click thả rộng nhất k cần target
Nhóm 2 chạy bắt đầu thanh toán cũng thả k cần target
Nhóm 3 chạy hoàn tất thanh toán hoặc giá trị tuỳ có thể chọn theo sở thích hoặc lúc đầu cũng thả nốt
Chạy 1 thời gian nhanh hay chậm tuỳ ngân sách sẽ tạo ra đc các tệp tuỳ chỉnh, và tạo đc 1 tệp tương tự từ tệp tuỳ chỉnh. Lúc đó có thể target tệp này vào nhóm 3.
Theo m hiểu tiktok gom tất tật dữ liệu khách hàng đã từng mua hàng vào và khi m chạy mục tiêu đó nó sẽ trỏ đến.
Ads tiktok cần có giai đoạn máy học để tối ưu các chỉ số cho mục tiêu quảng cáo, theo tiktok nói thì con số đó là 50 chuyển đổi.
Chỉ số CTR m thấy là chỉ số quan trọng gần như nhất bên nền tảng này nó đại diện cho cả chỉ số sáng tạo của video.
M biết gì chia sẻ thế ae ném đá nhẹ tay.

Để xem nội dung bị ẩn này, bạn cần viết bình luận. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập

Để xem nội dung bị ẩn này, bạn cần viết bình luận. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập
tks
 

Bài viết tương tự

Back
Top