Share Chia sẻ về làm Affiliate chủ đề AI

mình thấy các cái software ai này đa số cấm brand, tìm mỏi mắt k ra cái nào k cấm, tiền dạng này về cũng chậm, xong cấm brand, khóa tk cái là toang luôn 🙁
 
@hollandkyt Qúy thường chọn những dự án cho phép chạy brand luôn, hay là cứ chạy cả những dự án cấm rồi chờ xem nó có khóa hay không?
 

Bài viết tương tự

Back
Top